1.Generace
JAKUB MORAVEC
narozen: asi 1575
zemřel: asi 1640-50 ve Verměřovicích
sňatek: před rokem 1601
děti: Mikuláš nar. 1601 zemř. po r.1662 ve Verměřovicích

   Tento Jakub je prvním známým naším předkem.Je zapsán v Registře purkrechtních ve vsi Verměřovice jako chalupník na straně 252. Prodává v roce 1639 chalupu Janu Šparynkovi a mezi nápadníky Jakubovými je i Mikuláš Moravec,o kterém víme bezpečně,že je naším předkem.
   V zápise je zapsáno: "...a Mikuláš Moravec vyplatil na ní 1 kopu...".
   Žádné jiné zprávy o Jakubovi Moravcovi nemáme.Nevíme kdy se narodil, kdy zemřel ani kdo byla jeho manželka. Přibližně můžeme určit datum jeho narození letopočtem 1575, sňatek před rokem 1601 (narození Mikuláše) a úmrtí v roce 1640-50.

   Opis z Registry purkrechtní vsí Kunčic a Verměřovic k statku Vorlickému přináležející - 1651, strana 252

Jan Šparynk - kovář
Léta 1639 koupil chalupu od JAKUBA MORAVCE za 11 kop míšenských.
Zavdal 1 kopu kterouž Jakub Moravců přijal.
Placení rok po roku po 1 kopě až do zaplacení. Z té sumy náleží
nápadníkům n.Jiříka Dudy . . . . . . . . . . . . 5 kop míš.
nápadníkům n.Matouše Kabelky . . . . . . . 4 kopy míš.
a Mikuláš Moravců vyplatil na ní . . . . . . . 1 kopu míš.

    Léta 1658 položil 1 kopu ku právu na spravedlnost
    Václava Dudy.
    Léta 1653 položil 1 kopu ku právu na spravedlnost
    Václava Dudy.
    Léta 1654 položil 1 kopu do truhlice na spravedlnost
    Václavoj Dudoj náležející.
    Léta 1656 položil 1 kopu do truhlice na spravedlnost
    Václavoj Dudoj náležející.
    Léta 1657 položil 1 kopu do truhlice na spravedlnost
    Dudy.
    Léta 1658 pol. 1 kopu puštěna nápadníkům neb.Kabelky.
    Léta 1662 položil 4 kopy.Z toho puštěno nápadníkům po
    neb. Kabelkovi 3 kopy - dobraly,a Mikulášovi Moravcovi
    1 kopa.
A tak má zaplacenou.

   Na druhé chalupě ve Verměřovicích je při koupi mezi Jakubem Moravcem co by prodávajícím a Janem Šparynkem co by kupujícím v roce 1639,jmenován mezi nápadníky Mikuláš Moravec.Jde s největší pravděpodobností o otce a syna. Mikuláš vyplatil někdy na chalupu 1 kopu a od Jana Šparynka má ji dostat zpět.Dobral ji v roce 1662.
   Nápadníci byli ti,kterým kupující musel vyplatit určitou dlužnou částku v ročních splátkách.A také děti prodávajícího či zemřelého, kterým otec odkázal určitou částku.
   Při koupi se nikdy neplatila částka celá.Například u druhé chalupy byla cena 11 kop, ale Jan Šparynk zaplatil - zavdal - hotově jen 1 kopu.Zbytek náležel nápadníkům to jest těm,kterým byl prodávající dlužen a tento dluh vyrovnal kupující.
   Když se Jakubův syn Mikuláš v roce 1638 osamostatnil,prodal Jakub hned následující rok svou chalupu a žil pak pravděpodobně u syna.