2.Generace
MIKULÁŠ MORAVEC SALOMENA
narozen: 1601 1612
zemřel: po 1662 ve Verměřovicích 1651 - 1678 ve Verměřovicích
sňatek: asi 1630 - 1634
děti: Václav nar. 1634 zemř. 7.4.1687 Verměřovice
Anna nar. 1637 zemř.
Jiří nar. 1641 - 1651 zemř. kolem r. 1700

   Mikuláš je druhým známým předkem našeho rodu.Máme o něm zprávy z několika pramenů.V "Soupisu poddaných" z roku 1651 je o něm a jeho rodině zapsáno toto:

Mikuláš Moravců - konšel, věk - 50 let, katolík
Salomena - žena, věk - 39 let, katolík
Václav - syn, věk - 17 let, katolík
Anna - dcera, věk - 14 let, katolík

   Narodil se tedy Mikuláš v roce 1601,ve 25 roce vlády Rudolfa II.Nevíme však, zdali ve Verměřovicích. Bylo mu 8 let, když Rudolf II vydal Majestát zaručující náboženské svobody,bylo mu 17 let, když Pražskou defenestrací začala 30ti letá válka a 19 lat měl v roce bitvy na Bílé Hoře.
   Když koupil v lednu roku 1638 grunt selský ve Verměřovicích,patřila tato obec zboží Orlickému, jehož majitelem byl Jetřich Suda Řenecký z Řeneč.Zápis o koupi v Registře purkrechtní vsí Kunčic a Verměřovic 1651 zní:

MIKULÁŠ MORAVCU
Léta 1638 v sobotu po obřezání Krista Pána
koupil grunt od rychtáře a konšelův vsi Verměřovic
po nebo. Jiříkovi Trojníčkovi za sumu . . . . . . . . . . . . . 125 kop míš.
Z té sumy na vyzdvižení stavení spuštěného leví se mu 25 kop.
Za hotově na dluh od Jiříka Trojníčka do důchodu
povinný odvedl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kop.
A lidem rozdílně dluhů od týhož Trojníčka
povinného zaplatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kopy 6 gr. 1 den.
Zůstává opláceti za ten grunt . . . . . . . . . . 65 kop 6 gr. 3 den.
Kteréž rok po roku po 3 kopách míš. uskládati má až do zaplacení celé sumy.
Vyhledalo se že z té sumy vyjíti má Alžbětě pozůstalé vdově
po nebo Jiříkovi starým Trojníčkovi . . . . . . . . . . 12 kop míš.
Item Anně dceři nebo Jiříka starého Trojníčka mimo předešlé
vyzdvižení vyvzíti náleží . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kop míš.
Item neb. Jiřík Trojníček mladý mimo závdavek poraženy
i stím co mu podílu otcovského sobě porazil
vyplatil na tom gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kop 6 gr. 3 den.

    Léta 1652 položil 3 kopy - puštěné Jiříkovi Drastilovi
    po manželce jeho,dceři nebo.starého Jiříka Trojníčka od
    aumrtí po Alžbětě mateři její.
    Léta 1653 položil 3 kopy - puštěny Jiříkovi Drastilovi
    na díl Anny manželky jeho po nebo. starým Trojníčkovi.
    N.R. Léta výše psaného stalo se porovnání mezi Mikulášem Moravcem
    a Jiříkem Drastilem v příčině 2 krav,kterými nebo.Jiřík mla-
    dý Trojníček téhož Drastila manželce povinen zůstal,takový,
    aby Mikuláš Moravců držitel gruntu z vyplacení téhož Jiříka
    mladšího Trojníčka zapravil a za ně odvedl . . . 8 kop 6 gr. 3 den.
    Léta 1654 položil 2 kopy - puštěny Jiříkovi Drastilovi
    po Anně manželce jeho,dceři nebo.Jiříka starého Troj-
    níčka na spravedlnost její.
    Léta 1656 položil 3 kopy - puštěny Jiříkovi Drastilovi po Anně man-
    želce jeho,dceři nebo. starýho Trojníčka na spravedlnost její.
    Léta 1657 položil 3 kopy - puštěny Jiříkovi Drastilovi.

   V Berní Rule z roku 1654 je Mikuláš zapsán takto:

Mikuláš Moravců - sedlák.
  rolí má - 28 strychů.
osívá na zimu - 5 strychů.
         na jaro - 5 strychů.
potahů chová - 2
dobytka chová kravského - 4 kusy.
jalového - 2 kusy.

   Je zapsán i na druhé chalupě ve Verměřovicích mezi nápadníky,při prodeji mezi Jakubem Moravcem, svým otcem co by prodávajícím a Janem Šparynkem co by kupujícím v roce 1639. Mikuláš vyplatil (vložil) do chalupy 1 kopu a kupující mu ji má vracet. Dobral ji v roce 1662. Mikuláš žil pravděpodobně do roku 1638 (kdy koupil ve Verměřovicích grunt č.2) se svou ženou a dětmi na chalupě svého otce Jakuba.Když se v tom roce osamostatnil, prodal jeho otec hned následující rok svou chalupu a žil pak pravděpodobně u syna.
   Manželku měl Salomenu. Sňatek měli v Roce 1630 - 34 a měli již (v roce 1639) dvě děti. Václava nar.1634 a Annu nar.1637.Třetí dítě Jiřík se narodil po roce 1641 (není zapsán v soupisu poddaných, kde se zapisovali děti od 10 let). O Salomeně víme jen ze soupisu poddaných. Nevíme, čí byla ani její úmrtí v matrice fary Dolní Čermná není zapsáno. Zemřela tedy mezi lety 1651 - 1678, kdy začínají zápisy v matrice.
   Mikuláš zemřel po roce 1662,protože v tom roce dobral 1 kopu grošů po svém otci.Bylo mu tedy přes 60 let.
   Z dětí Mikuláše a Salomeny, nejstarší Václav v roce 1657 zdědil grunt, Anna se provdala před rokem 1658 za Václava Brabinka ve Verměřovicích. Jiřík hospodařil v letech 1671 - 1684 na selském gruntě č.15 ve Verměřovicích po zemřelém Václavu Brabinkovi, manželu sestry Anny. A v letech 1685 - 1693 na zahradě č.6.