3.Generace
VÁCLAV MORAVEC DOROTA ŠŮLOVÁ
narozen: 1634 1637
zemřel: 7.4.1687 ve Verměřovicích 10.12.1712 ve Verměřovicích
sňatek:

7.11.1655 v kostele v Nekoři - Václav Moravec, syn Mikuláše Moravce z Verměřovic a Dorota Šůlová,dcera Martina Šůly z Těchonína
děti: Mikuláš nar. 10.10.1656 zemř. mlád
Jakub nar. 1654-1660 zemř. 16.6.1735 na Kunčicích
Václav nar. po r. 1660 zemř. před r. 1734

   Třetím našeho rodu je Václav,syn Mikuláše a Salomeny.První zprávu o něm máme v Soupisu poddaných 1651, kde je uváděn jeho věk 17 let. Narodil se tedy v roce 1634, v 16 roce vlády Ferdinanda II, snad ve Verměřovicích. Byla to těžká doba pro české země. Třicetiletá válka byla v plném proudu. V tom roce (1634) byl v Chebu zavražděn jeden z velitelů císařských armád - Albrecht z Valdštejna. Verměřovice v té době patřili statku Orlickému, jehož držitelem byl Jetřich Suda Řenecký z Řeneč.
   Manželkou Václava byla Dorota narozená v roce 1637,dcera Martina Šůly z Těchonína narozeného v roce 1621, zemřel 18.1.1672 a Doroty narozené v roce 1622, zemřela 3.11.1684.
   V roce 1657 koupil Václav od otce grunt.Zápis o této koupi v Registře purkrechtní zní:

VÁCLAV MORAVCU
Léta Páně 1657 v středopostí koupil grunt od otce svého
Mikuláše Moravce se vším k němu příslušenstvím za
sumu . . . 125 kop míš.Zavdal 30 kop kteréž prodávající k sobě
přijal.V roky placení po 3 kopách až do zaplacení.
Stalo se jak je svrchu dáno.

    Léta 1658 nekladl.
    Léta 1662 položil 6 kop,z toho puštěno Jiříkovi
    Drastilovi po nebo.starým Trojníčkovi 3 kopy
    a Jiříkovi Špulákovi na díl Doroty manželky
    jeho,po nebo.Jiříkovi Trojníčkovi mladým
    na spravedlnost její 3 kopy.
    Léta 1664 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Drastilovi
    po nebo.starým Trojníčkovi.
    Léta 1665 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Drastilovi.
    Léta 1670 položil 6 kop.Z toho puštěno Jiříkovi
    Drastilovi po Anně manželce jeho 5 kop - dobral
    a Jiříkovi Špulákovi po Jiříkovi Trojníčkovi
    mladším 1 kopa.
    Léta 1671 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi po nebo.
    mladším Trojníčkovi.
    Léta 1675 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi.
    Léta 1677 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi.
    Léta 1679 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi.
    Léta 1680 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi.
    Léta 1682 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi.

   Od roku 1679 žili Václav s Dorotou patrně na chalupě č.4 (pořadí dle Registry purkrechtní). Koupili ji v tom roce od Václava Biruše za 10 kop. V roce 1687 je v Registře u chalupy č.4 zapsáno - umřel a nepoložil.A Václav zemřel 7.4.1687.Další majitel na této chalupě od 4.5.1687 je Jan Dušek.Žili asi na výměnku a na statku hospodařili patrně jejich děti. Dorota, vdova po Václavovy zemřela 10.12.1712 ve věku 75 let.
   Z dětí jejich se dožili dospělého věku Jakub a Václav.
   Jakub - předek zdědil grunt a oženil se roku 1683 s Alžbětou Doležalovou z Verměřovic.Václav se Oženil v roce 1690 s Dorotou Havlovou také z Verměřovic a začal hospodařit na gruntě č.3.