4.Generace
JAKUB MORAVEC ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ
narozen: 1654-1660 ve Verměřovicích 1662 ve Verměřovicích
zemřel: 16.6.1735 na Kunčicích 20.4.1732 na Kunčicích
sňatek:

24.1.1683 v Dolní Čermné - Jakub Moravec z Verměřovic, syn Václava Moravce a Alžběta Doležalová z Verměřovic,dcera zemřelého Jiříka Doležala - rychtáře
děti: Dorota nar. 5.10.1684 ve Verměřovicích zemř.
Václav nar. 8.3.1690 ve Verměřovicích zemř.
Alžběta nar. 1.12.1692 ve Verměřovicích zemř.
Mikuláš nar. 8.12.1695 v Mistrovicích zemř. 20.4.1771 na Kunčicích
Mariana nar. 19.1.1699 na Kunčicích zemř.
Kateřina nar. 1.10.1701 na Kunčicích zemř.

   Jakub syn Václava a Doroty je čtvrtým našeho rodu.Narodil se po roce 1656 (narození bratra Mikuláše) a patrně před rokem 1660 ve Verměřovicích, patřících již k panství Kyšperk,jehož majitelem byl Adam Mikuláš Vitanovský z Vlčkovic,pán na Kyšperku,Orlici a Uhersku.
   V matrice je u Jakubova úmrtí udáván věk 81 let.Bylo mu však méně,asi 75 až 78 let.Manželku měl z Verměřovic. Alžbětu, dceru Jiříka Doležala a Doroty. Jiřík se narodil v roce 1621 a zemřel 24.10.1682 a Dorota,matka Alžběty se narodila v roce 1623 a zemřela 8.2.1689, oba ve Verměřovicích. Sňatek měli Jakub a Alžběta ve Verměřovicích 24.1.1683.Alžběta zemřela na Kunčicích 20.4.1732 a v matrice je zapsána přezdívkou - manželka Jakuba Mikuly.
   Jakub měl ve Verměřovicích přezdívku Mikula.Tato přezdívka s ním šla celí život.Když koupil v roce 1683 od otce Václava grunt,je zapsán správně - Jakub Moravců.V roce 1692 kupuje ve Verměřovicích chalupu a je zapsán opět - Jakub Moravec.V roce 1695 koupil grunt selský v Mistrovicích a v zápise je zapsáno Jakub Mikula jinak Moravec. V roce 1698 kupuje tento Jakub Moravec jinak Mikula grunt lánský na Kunčicích a v zápise je zapsáno - Jakub Mikula jinak Moravec.Tento grunt drží až do roku 1732 kdy jej postupuje synu Mikuláši.
   I děti Jakuba a Alžběty jsou psány obojím jménem.První dítě - Dorota narozená v roce 1684,je psána jako dcera Jakuba Mikuly a Běty.Druhé dítě - Václav narozený v roce 1692 - rodiče Jakub Moravec a Alžběta.U Mikuláše narozeného v roce 1695 v Mistrovicích, Mariany narozené v roce 1699 na Kunčicích a Kateřiny narozené v roce 1701 také na Kunčicích, jsou zapsáni rodiče vždy - Jakub Moravec a Alžběta.
   Při sňatcích těchto šesti dětí, jsou zapsáni Dorota, Václav, Mariana a Kateřina jako Moravcové a Alžběta s Mikulášem jako Mikulové.
   Jak získal Jakub ve Verměřovicích přezdívku Mikula jsem nezjistil. Jisté je, že si ji přinesl do Mistrovic i na Kunčice.Snad mu tak přezdívali kvůli rozlišení (po dědovi Mikuláši ?). Moravců ve Verměřovicích bylo v té době hodně.V "Popisu panství 1691" je jich ve Verměřovicích zapsáno 6 - hospodářů bez dětí.A v Registře purkrechtní vsi Verměřovic je jich do roku 1700 zapsáno 19 - držitelů a přezdívek 14.
   A zřejmě odtud pochází původ jména Mikula,které je dnes běžné na Kunčicích i Orlici.
   Po sňatku jim otec pustil grunt - 8.9.1683 za sumu 125 kop grošů míšenských, na kterém hospodařili do 7.4.1692.V tom roce prodal Jakub selský grunt na kterém jeho rod seděl 54 let a koupil chalupu podružskou Václava Doležala za 16 kop.Šlo vlastně o výměnu.Dne 5.4.1695 prodal Jakub tuto chalupu za 16 kop Janu Pospíšilovi z Mistrovic a koupil od něho v Mistrovicích grunt selský za 250 kop.Šlo opět o výměnu.V Mistrovicích Jakub hospodaří 3 roky a 27.10.1698 se stěhuje s rodinou na Kunčice,kde kupuje od Jana Motyčky grunt lánský za sumu 40 kop.
   Jakub je první Moravec ,který přišel na Kunčice.Od roku 1698 kdy koupil Jakub lánici,rod Moravců na této sedí (nyní č.p.82 vedle myslivecké chalupy) a letos (v roce 2001) je to již 303 let.
   V urbáři z roku 1710 je Jakub Moravec zapsán jako "láník" (sedlák s lánem polí - 18.5 ha) a vypsány jeho povinnosti:

Ouroku platí

- na sv.Jiří  . . . . . . 14 krejc.
- na sv.Havla . . . . 14 krejc.
Obilního platu platí


- žita . . . . . . . . . . . 1 krejc.
- ječmene . . . . . . . 1 krejc.
- ovsa . . . . . . . . . . 2 den.
Kuchynského platu . . . . . . . . . . . . . . . . 2 slepice

   Tento grunt lánský má v Registrech vsi Kunčic zapsány před rokem 1698 tyto majitele:

Jan Slaupenský - zahrada.
1652 Jan Slaupenský - koupil zahradu od otce za 34 kop.
1654 Matěj Venclu - koupil grunt lánský za 34 kop.
1659 Jan Kodydek - koupil grunt lánský za 35 kop.
1676 Jakub Kodydek

- koupil grunt lánský od otce za 35 kop.a poněvadž při tom gruntě stavení sešlý
  jest, roku 1682 Jakub Kodydek stavení zgruntu nový vystavěl.
1687 Jan Rychter - koupil grunt lánský za 40 kop.
1693 Václav Špulák - koupil živnost lánskou za 40 kop.
1695 Jiřík Kodydek - koupil grunt lánský 40 kop.
1697 Jan Motyčka - koupil grunt lánský za 40 kop.
Od Jana Motyčky koupil v roce 1698 tento grunt Jakub Moravec

   Z dětí Jakuba a Alžběty se Dorota provdala za Adama Duška z Mistrovic, Václav si vzal Dorotu Štěpánkovou a usadil se na Šedivci,Alžběta se provdala za Jiříka Doležala z Verměřovic,Mikuláš se oženil v roce 1725 s Kateřinou Christopovou z Lubníka a zůstal na gruntě, Mariana se provdala za matouše Hrdinu z Kunčic a Kateřina si vzala Václava Kozelku z Verměřovic.
   Zápis z roku 1683 o koupi gruntu od svého otce Václava Moravce zní:

JAKUB MORAVCU
  Léta Páně 1683 dne 8.září koupil grunt
od otce svého Václava Moravce se vším
k němu příslušenstvím za sumu . . . 125 kop míš.
Zavdati má 30 kop.Však z téhož závdavku leví
prodávající kupujícímu jakožto dítěti svému
pro vyplnění vejměnku 15 kop, ostatek, 15 kop
prodávající k sobě přijal.V roky placení
po 3 kopách až do zaplacení.               Stalo se jak svrchu psáno.

    Léta 1685 položil 3 kopy.Puštěny Jiříkovi Špulákovi,
    n.b. dobral i po aumrtny
    Alžběty mateři jeho a tak tu více nic nemá.

   Zápisy v "Registrech purkrechtních vsí Kunčic a Verměřovic k statku Vorlickému přináležejíc - 1651",končí v roce 1685.Pokračování zápisů je v knize "Registra purkrechtní vsi Verměřovic založeny a zbudovaný L.P.1686 za panování jeho Milosti Vysoce urozeného Pána, pana Norberta Leopolda Římské říše hraběte z Kolovrat, pána na Kyšperku,Orlici a Auhersku, skutečného komořího Říšské dvorské rady".
   Zápis na Jakuba Moravce v druhé knize purkrechtní vsi Verměřovic zní:

JAKUB MORAVCU
  Léta Páně 1683 dne 8.září koupil grunt
od otce svého Václava Moravce za
sumu . . . . . . . . 125 kop míš.Na to zavdal 30 kop a
v Létě 1885 vyplatil 3 kopy,čehož obojího
činí 33 kop a tak dopláceti zůstává . . . . . 92 kop.
V roky placeny po 3 kopách až do zaplacení p.
kterážto suma náležeti bude:
Nápadníkům po nebo.Jiříkovi Trojníčkovi
totiž Jiříkovi Drastilovi nápadu Anny
manželky jeho . . . . . . . . . . 3 kopy.     1687 dobráno.
Jiříkovi Špulákovi . . . . . . . . 1 kopa.     1688 dobráno.
Nápadníkům po nebo.Mikulášovi
Moravcovi . . . . . . . . . . . . . 52 kop       1688 rozdil.
Václavovi Moravcovi . . . . . 36 kop.

    Léta 1687 položil 3 kopy. Puštěny společně nápadníkům
    po nebo. Jiříkovi Drastilovi.           dobraly.
    Rozdil 1688. Po nebo. Mikulášovi Moravcovi vyna-
    chází se spravedlnosti 52 kop. Jest k tomu
    nápadníkův tři. Totiž Václav, Anna a Jiřík,
    dostane se jim rovným dílem po sražení
    od rozdílu 22 gr.2 den. po 17 kopách 2 gr.4 den.
    Léta 1688 položil 3 kopy. Z toho puštěno Jiříkovi
    Špulákovi s čímž dobral 1 kopu a vdově
    na podíl Václava z nebo. Mikuláše Moravce
    1 kopa 7 gr.5 den. a od rozdílu 22 gr.2 den.
    Léta 1689 položil 3 kopy. Puštěny vdově na podíl
    Václava z nebo. Mikuláše Moravce.
    Léta 1690 položil 3 kopy. Puštěny vdově na podíl
    Václava z nebo. Mikuláše Moravce.
    Léta 1691 nekladl pro nemožnost.
    Léta 1692 položil 3 kopy. Puštěny vdově po Václavovi
    z nebo. Mikuláše Moravce.

   V popisu panství Kyšperk 1691, je ve Verměřovicích na prvním selském gruntě zapsán - patrně chybou písaře - Václav Moravec. Správně má být Jakub Moravec. Jeho povinnosti jsou zapsány tyto:

Kontribuce platí - 40 krejc.
Polí má 38 strychů, osívá na zimu 8 str.2 věrt.na léto 16 str.2 věrt.
ladem leží 13 str.
Obilí sklízí zimního 41½ mandele, letního 41½ mandele, lnu
sklízí 25 snopů.
Dobytka chová vlastního - 3 koně, 2 krávy, 2 jalovice, 1 svini, pronaja-
té 2 krávy.
Dědičné činže platí na sv.Jiří - 17 krejc. na sv.Havla - 21 krejc.
Za Úroční obilí platí 1 zl. 45 kr. Koláčné platí 6 kr. Za výkaz dře-
va - 1 zl.
Vrchnosti povinen udělat a dovést 2 klády dřeva, vyrobit 4½
sáhů, chovat 1 kus dobytka.
Faráři dává - žita 3 čtvrtce, ovsa 2 čtvrtce.

   V roce 1692 dne 7.dubna prodal Jakub Moravec selský grunt ve Verměřovicích na kterém jeho rod seděl 54 let a koupil chalupu podružskou od Václava Doležala. Šlo vlastně o výměnu,neboť Václav Doležal koupil od Jakuba selský grunt za 125 kop.Zápis v Registrech zní:

JAKUB MORAVEC
  Léta Páně 1692 dne 7. dubna koupil chalupu podružskou od
Václava Doležala za sumu 16 kop peněz
hotových.                  A tak má zaplacenou.

   V roce 1695 dne 5.dubna prodal Jakub Moravec chalupu podružskou ve Verměřovicích za 16 kop Janu Pospíšilovi z Mistrovic a koupil od něho v Mistrovicích grunt selský za 250 kop. Šlo opět o výměnu.Zápis v Registrech vsi Mistrovic zní:

JAKUB MORAVEC jinak MIKULA
  Léta Páně 1695 dne 5.dubna koupil grunt selský od
Jana Pospíšila za sumu . . . . . . . . 250 kop. Zavdal na to 24 kop.
A tak dopláceti zůstává . . . . . . . . 226 kop. Kteréžto náležejí
nápadníkům po nebo.Pavlovi a Václavovi Votavovi.
Dorotě Dolečkový . . . . . . . . . . . . . 39 kop 15 gr.
Kateřině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 kop 15 gr.
Nápadníkům po nebo.Jiříkovi
Pospíšilovi . . . . . . . . . . . . . . 12 kop 6 gr.3 den. > 1722 Jakub
Václavovi Pospíšilovi . . . . . 134 kop 23 gr.4 den. >        Hrdina držitel
          226 kop

téhož gruntu
skoupil.
  V roky placeno po 4 kopách až do zaplacení.
Přídavkové k témuž gruntu. Klisny tažní s vlože-
ním 2. Vůz půl kovanýho a půl valního 1, pluh 1,
hak 1, brány 3, řezačka s kosířem 1, kosy 2,
sekera 1, motyka 1, pila 1, měděnec v kamních 1,
vidle 3, žita v slámě 4 mandele. Ječmena 2 čtvrtce,
ovsa 2 věrt. Viky 2 čtvrtce, semena lněného 2 čtvrtce,
slámy 20 šítů.

    Léta 1696 nekladl má závdavek vypraviti.
    Léta 1697 položil 2 kopy. Z toho puštěno Dorotě Dolečkovi 1
    a nápadníkům po Kateřině 1 kopa. Vše po nebo. Pavlovi
    a Václavovi Votavovi.

   V Mistrovicích hospodařil Jakub Moravec 3 roky a v říjnu 1698 koupil na Kunčicích od Jana Motyčky grunt lánský za sumu 40 kop grošů míšenských. Zápis v Registrech vsi Kunčic zní:

JAKUB MIKULA jinak MORAVEC
  Léta Páně 1698 dne 27. října koupil grunt
lánský od Jana Motyčky za sumu . . . . 40 kop.
Zavdal 8 kop.Dopláceti zůstává . . . . . 32 kop, kte-
réžto k ročnímu placení po 1 ½ kopě náležeti
budou totiž,
Jakubovi Kodytkovi . . . . 20 kop 15 gr.     1723 dobral.
Janovi Richterovi . . . . . . 9 kop.
Jiříkovi Kodytkovi . . . . . . 2 kopy 15 gr.
Přídavkové - Sekyra 1, motyka 1, slepice 2, ovsa v slámě 1 mandel 8
snopů a žita setého
po 1 věrt. což kupující sám skliditi má.

    Léta 1699 nekladl.
    Léta 1700 položil 1 ½ kopy.Puštěny Jakubovi Kodyt-
    kovi.
    Léta 1701 položil 1 ½ kopy.Puštěny Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1702 položil 1 ½ kopy.puštěny Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1703 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1704 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1705 položil 1 ½ kopy.Puštěny Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1706 položil 1 ½ kopy.Puštěny Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1707 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1708 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1709 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1710 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1711 položil ½ kopy.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1712 položil ½ kopy.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1713 položil ½ kopy.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1714 nekladl pro nemožnost.
    Léta 1715 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1716 položil 1 kopu.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1717 položil ½ kopy.Puštěna Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1718 položil ½ kopy.Puštěna vdově po Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1719 položil ½ kopy.Puštěna vdově po Jakubovi Kodytkovi.
    Léta 1720 nekladl pro nemožnost.
    Léta 1721 položil ½ kopy.Puštěna vdově po nebož. Jakub.Kodyt.
    Léta 1722 položil ½ kopy.Puštěna vdově po nebož. Jakub.Kodyt.
    Léta 1723 položil 1 kopu.Puštěna vdově po nebož.
                    Jakubovi Kodytkovi.    dobráno.
    Léta 1724 položil ½ kopy.Puštěno nápad.po nebož.
                    Janovi Richterovi.
    Léta 1725 nekladl aby staré vypravil.
    Léta 1726 nekladl aby staré vypravil.
    Léta 1727 položil ½ kopy.Pušť.nápad.po nebo.Janovi Richterovi.
    Léta 1728 et.29 položil 1 ½ kopy.Nápad.Jana Richtera na Celný.
    Léta 1730 položil 1 kopu.Nápad.po nebo.Janovi Richterovi
                    totiž synovi na Celným.
    Léta 1731 položil 1 kopu.Nápad.po nebo.Janovi Richterovi
                    totiž synovi na Celným.