7.Generace
JOSEF MORAVEC TEREZIE TACLOVÁ
narozen: 22.11.1774 na Kunčicích č.p.46 21.1.1769 na Kunčicích č.3
zemřel: 7.3.1845 na Kunčicích č.p.82 20.9.1838 na Kunčicích č.p.82
sňatek:

21.9.1794 na Kunčicích - Josef Moravec, syn zemřelého Antonína Moravce z Kunčic - věk 20 let, Terezie, dcera zemřelého Václava Tacla z Kunčic, věk 25 let
děti: Terezie nar. 6.1.1795 na Kunčicích zemř.
Anna nar. 27.8.1798 na Kunčicích zemř. 1799
Antonín nar. 24.11.1799 na Kunčicích zemř. 1800
Josef nar. 28.7.1801 na Kunčicích zemř.
Anna nar. 1803 na Kunčicích zemř.
Dorota nar. 1806 na Kunčicích zemř. 1806
Kateřina nar. 1806 na Kunčicích zemř. 1807
Barbora nar. 23.4.1809 na Kunčicích zemř.
Antonín nar. 23.7.1813 na Kunčicích zemř. 5.9.1855 na Kunčicích č.p.133

   Sedmým našeho rodu po Jakubovi je Josef, syn Antonína a Barbory. Narodil se na Kunčicích 22.listopadu 1774, v 34. roce vlády císařovny Marie Terezie. Majitelkou Kyšperského panství byla vdova po Janu Čeku Bredovi.
   Josef se oženil v roce 1794 dne 21.září s Terezií, dcerou Václava Tacla z Kunčic č.3 bývalého vrchnostenského posla a chalupníka, nar.29.3.1725 a Anny rozené Venclové z Kunčic,nar.13.6.1728.Měli spolu 9 dětí,z nichž 4 zemřeli předčasně.Terezie nar.1795 - provdaná za Jana Macháčka z Verměřovic roku 1819, Anna nar.1797 - zemřela v roce 1799, Antonín nar.1799 - zemřel v roce 1800, Josef nar.1801 - oženil se v roce 1822 s Terezií Šlezingrovou a zůstal na gruntě, Anna nar.1803, Dorota nar.1806 - zemřela v roce 1806, Kateřina nar. 1806 - zemřela v roce 1807, Barbora nar.1809 - sňatek nenalezen a Antonín nar.1813 - ženat s Terezií Suchomelovou z Kunčic, oddáni 17.10.1836, v roce 1838 postavil chalupu č.133.
   Podle poslední vůle Antonína Moravce připadla lánice č.46 jeho synu Josefovi. Zápis v Gruntovní knize Kunčic na foliu 334 zní:

JOSEF MORAVEC č.d.46
  Léta Páně 1803 dne 5. prosince koupil
Josef Moravec lánici po otci svém Antonínoj
Moravcoj, dle jeho zanechaný poslední vůle a
sjednání všech dědicův,s tou k ní patřící rolí
pod 12 jiter 1074 sáhy, luka 952 sáhy, zahrad
652 sáh, pastviště 1 jitro 598 sáh, lesa
1 jitro 478 sáh, se vším právem a užitky a z ní
vyplejvajícíma povinostma pro sebe, a budoucí
dědice své, k vlastnímu užívání za sumu ho-
tovejch peněz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 zlatých.
item srozuměni nápadníkův,na tej
lánici, za magacín pozustávající
bonifikaci, přijímá za . . . . . . . . . . . . . . 25 zl.
též za domovní nářadí dle inventáře
za šacovanou sumu . . . . . . . . . . . . . . 26 zl.
v sumě 251 zl.      
S který sumy platit povinen bude
Antonínovi Najmanovi . . . . . . . . . . . 16 zl.
Josefovi Moravcovi držiteli gruntu . . 42 zl.
Ostatním dědicům a to sice
mateři své . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zl.34 kr.
Antonínovi na vojně . . . . . . . . . . . . . 27 zl.34 kr.
Josefovi držiteli gruntu . . . . . . . . . . . 27 zl.34 kr.
Jiříkovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zl.34 ½ kr.
Francovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zl.34 ½ kr.
Anně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zl.34 ½ kr.
Ambrožovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zl.34 ½ kr.
facit 251 zl.      

Mimo těchto podílů má Jiřík za 1 krávu která
držiteli gruntu zanechána jest . . . . . . 23 zl.
Ambroži též . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 zl.
Anna dcera k sobě krávu vzala . . . . . ---
Hospodářovi místo krávy ostává hříbě a poně-
vadž Franc krávu nedostal,tehdy po smrti ma-
teři tu malou chaloupku kterou sobě matka až
do její smrti vymiňuje,v levnější ceně k dostání
míti bude.Kdyby ale Anton z vojny vrátit se měl
tehdy též držitel gruntu jemu 23 zl.místo krávy
ještě vynahraditi povinen bude.Přitom má držitel
gruntu zavázán býti mateři ročně 4 měřice žita
a 4 měřice ovsa na zrní vysypati,na 1 krávu
píce,a kousek zahrady až po stezku,1 hrušku a 2
slívy pod stodolou,u Hrdinovi půl břeha
a půl dolíčka v názadí zanechati,1
krávu darmo pásti a 1 sáh udělaných dřev z lesa
dáti a přivésti.
Povinosti sau následující.
Contribuce dle Suprepatrice.
Auroků sv.Jiřského . . . . . 14 kr.
Havelského . . . . . . . . . . 14 kr.
Za platný obilí . . . . . . . . 15 kr.
kuchynský . . . . . . . . . . . 8 kr.
s přadla . . . . . . . . . . . . . ---
Roboty pěší týhodně . . . . 2 dny.

K potvrzení téhož následující podpis.
Jenž se stalo v právu rychtářském dne a roku
svrchu psaného.
Barbora Moravcová - prodávající
Josef Moravec - kupující
Anton Neuman - rychtář.
Mikuláš Novotný - svědek.

   Když v roce 1803 koupil Josef lánici za 251 zlatých tak k ní náleželo:

rolí - 12 jiter 1077 sáhů
luk - 952 sáhů
zahrad - 652 sáhů
pastvišť - 1 jitro 598 sáhů
lesa 1 jitro 478 sáhů
což je 7.3 ha
          0.34 ha
          0.23 ha
          0.81 ha
          0.75 ha

   A z toho všeho platil 51 krejcarů daně a 2 dny v týdnu roboty.A dále měl povinosti k matce která bydlela na vejměnku č.81.
   V roce 1771 se provádělo první číslování domů a chalup. Lánice dostala č.46 Nové číslování bylo v roce 1805 a lánice Josefa Moravce dostala nové číslo 82.
   Josef se dožil věku 71 let a Terezie se dožila 69 let.Podle pamětí Isidora Moravce a řídícího učitele Kněžka kouřila dýmku.

   24.května 1822 koupil Josef lánici od svého otce. Podle "Gruntovní knihy " na foliu 335 k ní patří:

všechna stavení a grunt to jest -
  - role pod
     luk pod
     zahrad pod
     pastvisek pod
     lesů pod
12 jiter 1077 sáhů
             952 sáhů
             652 sáhů
  1 jitro   598 sáhů
  1 jitro   478 sáhů
hlavně se vším právem a příslušenstvím jakož také se vším
břemenem a se všemi platy
za sumu mezi sebou dokonale vyjednanou          700 zlatých
sedmset zlatých vídeňského čísla, z kteréžto sumy jest -
následovný otcovský podíl jak by je kdo potřeboval vyplatiti,
totiž:
sestře Terezii provdaný Macháčkový
sestře Anně
sestře Barboře
bratrovi Antonínovi
pro něj vypůjčenýho se odráží
a pro sebe prodávající otec ku své dispozici zanechává
činí hořejších 700 zl.
100 zl.
100 zl.
100 zl.
120 zl.
  80 zl.
200 zl.
700 zl.

   Josef měl ještě další povinnosti, toto je jenom výtah z kupní smlouvy.