Paměti rodů
  usedlých v Kunčicích
  ve století XIX.

  1.  Alois Kněžek
  Předmluva

  2.  Dr. Aug. Novák
  Rodové paměti   r.1937

  3. Alois Kněžek
  Rodové paměti v Kunčicích

  4.  Petr Majvald
  č.p. 8 (62)  

  5.  Josef Lesák
  č.p. 15   r. 1912

  6.  František Krejsa
  č.p. 19   r. 1913

  7.  Adolf Novotný
  č.p. 20 a 52   r. 1912

  8.  Terezie Žaludová
  rozená Neumanová
  č.p. 21 (48)   r. ???

  9.  Petr Šlezingr
  č.p. 31   r. ???

  10a.  František Kylar
  Válečné paměti 1917-18
  r. 1956 - 1973

  10b.  František Kylar
  ČS. armáda 1919-20
  r. 1956 - 1973

  10c.  František Kylar
  Kronika č.p. 47
  r. 1956 - 1973

  10d.  František Kylar
  Doplnění pamětí
  r. 1973 - 1981

  11.  Anna Neumanová
  provdaná Kryštovková
  č.p. 48   r. 1921-1934

  12.  Jan Novotný
  č.p. 52   r. 1913

  13.  Antonín Štěpánek
  č.p. 54 a 55   r. 1913

  14.  Petr Motyčka
  č.p. 59 a 96   r. 1912

  15.  Jan Šlesingr
  č.p. 65 a 148   r. 1935

  16.  Petr Moravec
  č.p. 82   r. 1912

  17.  Františka Moravcová
  provdaná Novotná
  č.p. 83 a 131   r. 1913

  18.  Josef Štěpánek
  č.p. 86   r. ???

  19.  Marie Motyčková
  prov. Stejskalová v Orlici
  č.p. 91   r. ~1916/17

  20.  František Štěpánek
  č.p. 102   r. 1913

  21.  Jan Skála
  č.p. 110 na Ovčíně  r. ???

  22.  Matylda Effenberková
  provdaná Suchomelová
  č.p. 112   r. 1912

  23.  Karel Motyčka
  č.p. 124   r. 1913 - 14

  24a.  Isidor Moravec
  Paměti Isidora Moravce
  (Řecký) č.p.133   r. 1912-48

  24b.  Isidor Moravec
  Paměti Isidora Moravce
  (Řecký) č.p.133   r. 1912-48

  25.  Alois Kněžek
  č.p. 138 (sirkárna)   r.1927

  26.  Josef Motyčka
  č.p. 140   r. 1912

  27.  Jan Šlesingr
  č.p. 144   r. ???

  28.  Vincenc Moravec
  č.p. 157   r. 1925

  29.  Albín Krejsa
  č.p. 160   r. 1913

  30.  Alois Kněžek
  Životopisný nástin   r.1933

  31.  Alois Kněžek
  Monografie Kunčic   r.1914

  32.  Alois Kněžek
  Ovčín (dějiny)   r. ~1939

  33.  Alois Kněžek
  Obyvatelé Kunčic v 17. stol.

  34.  Milan Vondrouš
  Grunty   r. ???

  35.  Alois Kněžek
  Školství a učitelé r. 1880
  r. 1934

        Světová válka
  mapy a vysvětlivky
  F. Kylar & V. Moravec

        Kamil Moravec
  O Pamětech rodů - info