Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

    Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

    Bez názvu; v rámečku - kartuši věnování radě města Vratislavi:
Zu besonderen Ehren Einem Hoch-Ede1-gebornen Gestrengen Rath der Kayser- und Kóniglichen Stadt BreJjlau, Meinen HochgeEhrtesten Herren.

    Copyright © Emil Petrů. Katastrální úřad Pardubice.

    Martin Helwig (1516-1574), pedagog a později rektor školy při sv. Maří - Magdaléně ve Vratislavi, se domníval, že porozumět historii Slezska nelze bez dobré znalosti místopisu. Sám zpracoval a roku 1561 vydal obsahově bohatou a výtvarně hodnotnou mapu, která zobrazuje území Horního a Dolního Slezska a Kladska, tehdy součástí českého státu, i sousední pohraniční oblasti Čech a Moravy.
   Mapa v měřítku cca 1 : 550 000 o rozměrech 669x816 mm je tištěna z dřevořezu v tiskárně Jana Creutzigera v Nise, je kolorovaná a orientovaná k jihu, aby podle Helwigova vyjádření Horní Slezsko mohlo být zakresleno skutečně v horní části mapového listu. Mapu zdobí 28 znaků slezských knížectví a jejich hlavních měst, znak Českého království a Polska a další dobové motivy. Na úpatí největší ze zobrazených hor, Sněžky, označené názvem Riesenberg, umístil autor drobný obrázek Krakonoše, pojmenovaného Rubezahl, v podobě gryfa s jeleními parohy, kozlíma nohama, ocasem s chvostem a silnou větví v pazourech. Jde pravděpodobně o nejstarší vypodobnění bájného obyvatele a pána Krkonoš. Helwigova mapa Slezska se dočkala nejméně deseti vydání, která se od sebe liší zněním textu nebo titulu. V kalendáři je publikováno 5. vydání z roku 1685, tištěné Janem Gůntherem Rohrerem a vydané Baumannovými dědici ve Vratislavi.

^top