Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

    Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

    Morauia marchionatus. Merhern Authore P. Kaerio.

    Copyright © Mollova sbírka. Moravská zemská knihovna v Brně.

    Matematik, astronom, botanik a osobní lékař rakouského císaře Maxmiliána II. Pavel Fabricius (1519-1589) se zajímal také o kartografii. Roku 1569 vydal první mapu Moravy (protože, jak řekl, se o to dosud nikdo nepokusil).

^top