Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

    Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

    Copyright © Muzeum Komenského v Přerově.

    Jan Amos Komenský (1592-1670) připravoval mapu Moravy z dlouho shromažďovaného materiálu řadu let a původně snad zamýšlel připojit ji k dílu o moravských dějinách De Antlquitatibus Morauiae, jeho rukopis se však nezachoval.
    Komenský se snažil především opravit chyby a omyly Fabriciovy mapy Moravy (1569) a doplnit ji o své vlastní poznatky a svědectví vrstevníků. V latinském věnování Ladislavu Velenovi ze Žerotína (oba dva, Komenský i Žerotín, již tehdy pobývali v pobělohorském exilu) uvedl: "Početné jsou a rozličně vydané místopisné mapy naší vlasti, nejjasnější pane, ale všecky jsou plny chyb." Nejstarší výtisk mapy Moravy, tištěné z mědirytiny, pochází již asi z roku 1624, další jsou datovány léty 1627, 1633, 1645, 1664, 1677 (první vydání v Čechách s titulem Morauiae olim regnum nunc marchionatus jako příloha díla Tomáše Pešiny z Čechorodu Mars Moravicus, mapu ryl Samuel Dvořák) atd. Komenského mapa Moravy tak byla vydávána více než 150 let a tištěna z dvanácti různých tiskových desek. Mapa Moravy o rozměrech 442x544 mm je v měřítku 1 : 470 000 pro síť, 1 : 520 000 pro kresbu. Kromě schematického reliéfu, vodstva a sídel zaznamenal Komenský na mapě také vinice, výběr léčivých pramenů a lázní. Sklárny a železnorudné, zlaté i stříbrné doly.

^top