Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

    Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

    Copyright © Národní technické muzeum v Praze, mapová sbírka.

    Mapu Čech v podobě růže - Bohemiae Rosa - nakreslil Kristián Vetter pro historické a vlastivědné dílo Bohuslava Balbína Epitome historica Rerum Bohemicarum. V roce 1668 ji podle Vetterovy kresby vyryl do mědi augšpurský rytec Wolfgang Kilian. Rozvitý květ růže, ozářené sluncem s královskou korunou, vyjadřuje rozkvět země, mapu zdobí také heslo rakouského císaře Leopolda I. "Iustitia et Pietate" (Spravedlností a úctou) a český lev. Ve spodní části mapového listu je vypsáno 18 tehdejších správních celků (14 krajů, pražská města a Loketsko, Chebsko a HIadsko jako území s výjimečným právním postavením). Latinský text v překladu zní:
"Vyrostla v hercynském hvozdu tam velespanilá Růže, stojí tu vedle ní blíž ve zbroji na stráži lev. Růže ta, z Martovy krve, ne z krve Venuše vzrostla. Zde Rhod, zde je i skok a hned je stvořena zem. Krásná, neboj se, Růže! V hercynské sady jde Auster. Pod zmlklou Růží ať zbraň utichne strašlivých střel! Růže Čechie po všechna staletí zkrvavená, v níž více než 80 bitev bylo svedeno. Nyní poprvé v této podobě vyhotovená."
    Mapa v měřítku cca 1 : 1 268 450 o rozměrech 390x260 mm patří mezi kartografické kuriozity, které vznikaly v Evropě již od konce 13. století. V mnoha z nich se zrcadlí citovost a imaginace tvůrců, smysl pro humor, ale i pro politickou a společenskou satiru.

^top