Vogtova mapa Čech z roku 1712

    Vogtova mapa Čech z roku 1712

    Noua totius regni Bohemiae tabula...

    Copyright © Historického Ústavu AV ČR v Praze, mapová sbírka.

    Jan Jiří Vogt (1669-1730), řeholním jménem Mořic (Mauritius) z cisterciáckého kláštera v Plaseeh, je autorem mapy Čech Noua totius regni Bohemiae tabula... z počátku 18. století. Od svého otce, zeměměřiče ve službách plaského kláštera, získal měřické znalosti, studium filozofie a teologie přivedlo Vogta ke kněžskému povolání a k zálibě v historii a zeměpisu Čech. Roku 1712 vyšla ve Frankfurtu a Lipsku jeho práce Das jetztlebende Kónigreich Bóhmen in seiner historisch- und geographischen Beschreibung uorgestellt s mapou Čech v příloze. V předmluvě knihy, věnované vlastivědnému popisu země, nazval autor Čechy "milou vlastí svou", ačkoli do Plas přišel se svým otcem z ciziny, z dolnofranckého Kánigshofenu. Mapa v měrítku 1 : 400 000 s rozměry 656x853 mm zdobená alegoriemi českých řek a zemědělství, rytými Janem Leonardem Blanckem, byla vydána roku 1712 v Norimberku u Jana Ziegera a znovu později u Jana Fridricha Riidigera. Vogt na mapě znázornil kulturní, hospodářské i zeměpisné zajímavosti (města a městečka, kláštery, hrady, naleziště zlata. stříbra i perlorodek aj. silniční síť, poštovní a celní stanice. Podobně jako Helwig na mapě Slezska připomněl i Vogt v oblasti Krkonoš (das Riesengebirge, Riphaei montes) Krakonošův revír (Rubezahl Revier).

^top