Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

    Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

    Mappa totius regni Bohemiae ín duodecím circulos diuisae cum comitatu Glacensi et districtu Egrano etc. Le Royaume de Boheme diuisée en ses douze cercles. Carle reduite sur celle de 25 Feuiiles par Míiller a Amsterdam chez Cóvens et Mortier.

    Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

    Tištěné mapy Čech a jejich krajů ovlivnilo po celé 18. století kartografické dílo Jana Kryštofa Mullera (1673-1721). Jan Kryštof Muller, vojenský inženýr se znalostmi matematiky, geometrie, astronomie a praktického zeměměřičství, zpracoval počátkem 18. století mapu Uher (1709). Roku 1716 vyšla jeho mapa Moravy a o čtyři roky později (1720) mapa Čech na 26 listech včetně jednoho listu přehledného. Mapu vyryl v Augšpurku do měděných desek Mikuláš Kauffer, překrásná parerga podle předlohy Václava Vavřince Reínera Daniel Herz. Mullerova mapa byla zpočátku vzhledem k velkému množství geografických a hospodářských údajů v rakouské monarchii utajována. Přesto se brzy stala předlohou mnoha jednolistových, zmenšených map Českého království, vycházejících u německých, francouzských, nizozemských a rakouských vydavatelů. Z nich je po stránce grafické i obsahové za nejdokonalejší mapu považována kolorovaná rytina J. Condeta, publikovaná v kalendáři. Vyšla u Jana Cóvense a Petra Mortiera v Amsterodamu asi v roce 1744 (470x550 mm, grafické méřítko - cca 1 : 700 000).

^top