Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

    Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

    Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

    Jan Tobiáš Majer (1723-1762), astronom, matematik a kartograf, pracoval v letech 1746 - 1751 v kartografické dílně Homannových dědiců v Norimberku, později působil jako profesor matematiky a ředitel astronomické observatoře v Góttingenu. V roce 1750 vytvořil první glóbus Měsíce. Podle geodetických měření Jana Kryštofa Mullera a Jana Wolfganga Wielanda sestavil mapu českých zemí, odpovídající územním rozsahem stavu před rokem 1635. Tehdy byly součástí zemí Koruny české Čechy, Morava, Slezsko s Kladskem a Horní i Dolní Lužice. Znaky, umístěné pod latinským titulem mapy, jsou čtyři (pro Čechy, Moravu, Slezsko a Lužici), ve francouzském názvu je zmíněn český stát a Slezské vévodství. Ve skutečnosti však již roku 1747 Slezsko ani Lužice k českým zemím, a tím ani k rakouské monarchii nepatřily. Mapa o rozměrech 475x540 mm v měřítku cca 1 : 981 000 má dvojí dataci, v hlavním latinském názvu rok 1747, ve francouzském rok 1748. Vyšla v Norimberku u Homannových dědiců v díle Atlas compendiarius quinquagínta tabularum geographicarum Homannianarum.

^top