Erbenova mapa Čech z roku 1883

    Erbenova mapa Čech z roku 1883

    Politická a místopisná mapa Království českého.

    Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

    Ve druhé polovině 19. století byly v českých zemích velmi oblíbené mapy přehledně soustřeďující informace o správním členění, o hospodářství, obyvatelstvu, zeměpisných a dějepisných zajímavostech nebo o pamětihodnostech Čech, Moravy a Slezska. Jejich autoři se snažili vyjmenovat v názvech map množství údajů, které shromáždili, a tím zvýšit i komerční přitažlivost.

^top