Mapa Republiky československé z roku 1935

    Mapa Republiky československé z roku 1935

    Mapa přehledná č. 3.

    Copyright © Historického ústavu AV ČR v Praze, mapová sbírka.

    Obecně zeměpisná mapa Republiky československé s titulem Mapa přehledná je součástí národního Atlasu Republiky československé z roku 1935. Vydání atlasu se stalo prestižní záležitostí kartografů, geografů a geodetů již roku 1919, brzy po vzniku samostatného československého státu, kdy se pozdější vrchní redaktor atlasu profesor geodezie Jaroslav Pantoflíček (1875-1951) účastnil mírové konference v Paříži. Uvědomoval si, jak potřebný je atlas, který by podal cizině informaci o nově narozené středoevropské republice. Příprava atlasu se však protáhla až do třicátých let tohoto století. Autorský kolektiv zpracovával mapy postupně, Mapu přehlednou od Františka Macháta a Matěje Semíka vytiskl Vojenský zeměpisný ústav v Praze roku 1931. Rozměry mapy jsou 330x760 mm, měritko 1 : 1 250 000. Atlas obsahuje 55 listů s cca 550 mapami různých měřítek a obsahu, zachycuje např. přírodní poměry Československa, obyvatelstvo, zemědělství a průmysl, školství a sociální péči ap. Na vzniku atlasu se kromě Jaroslava Pantoflíčka podíleli především Václav Švambera a Václav Láska, vydavatelem byla Česká akademie věd a umění.

^top