Mapa Československa z roku 1957

    Mapa Československa z roku 1957

    Československá republika l: české země, č. 5.

    Copyright © Ústřední ústav geodetický a kartografický v Praze.

    Po roce 1945 bylo nutné poměrně rychle aktualizovat československou atlasovou kartografii, zejména pro potřeby škol. Na vydávání jednotlivých map nebo jejich sérií v nakladatelství Václava Neuberta navázal roku 1947 Soubor map ze Školního zeměpisného atlasu Brunclíkova - Machátova (poslední předválečné vydání Školního zeměpisného atlasu Brunclíkova - Machátova je datováno rokem 1938), redigovaný Bedřichem Šalamonem a Karlem Kuchařem. Tento Soubor Kuchař s Šalamonem autorsky přepracovali a vydali roku 1950 pod titulem Školní zeměpisný atlas, určený školám 2. a 3. stupně. Atlas obsahoval 34 mapových listů, od 2. vydání 37 listů. Obecně zeměpisná mapa Československa v měřítku 1 : 1 000 000 o rozměrech 290x512 mm je z 6. vydání Školního zeměpisněho atlasu, vydaného v roce 1957 Ústřední správou geodezie a kartografie. Celý atlas obsahuje 94 map, mapek a plánů na 37 listech. Sedmé a poslední vydání z roku 1958 ukončilo atlasovou řadu, jejíž původní předlohou byl přes mnoho obsahových a technických změn Brunclíkův - Machátův středoškolský atlas z roku 1904. Od roku 1960 začal místo něj vycházet Školní zeměpisný atlas světa o rozsahu 52 map.

^top