Úvod, prameny, o rodokmenu

skoky na pramenya readme

Úvod


   Dle původních pramenů sepsal a sestavil Vladimír Moravec, Letohrad 26. Od osmé generace jsem pokračoval já Kamil Moravec, Letohrad-Orlice 241, protože naše větev se odpojila.
   Rodokmen je sestaven ze dvou částí. "Rodokmenu rodu Moravců" a "Moji předkové Moravcové na gruntech, zahradách a chalupách ve Verměřovicích a na Kunčicích v 17.-19. století".
   Tyto dvě části jsem sloučil do jednoho celku a upravit tak, aby splynuli. Jelikož obě části byli napsány samostatně jako Rodokmen a Příloha s výpisy z knih, kde se v podstatě opakovali a doplňovali.
   Na obsahové a faktické stránce Rodokmenu jsem nic nepozměňoval a snažil se ji co nejvíce dodržet. Ostatní části Rodokmenu jsem už sestavoval já podobným způsobem.
   V roce 1998 jsem zjistil, že je ještě spousta dalších zajímavých a doplňujících materiálů a postupně se můj zájem rozšířil i na historii katastru a okolí Letohradu. A tak jsem začal k rodokmenu přidávat dodatky a nové informace, které jsou z různých pramenů a v původním rodokmenu od Vladimíra Moravce nebyli.
   Tento rodokmen začal vznikat v roce 1974, kdy Vladimír Moravec začal prvně pátrat v matrikách po prvních předcích našeho rodu. Já jsem se začal prvně zajímat o naší historii v květnu 1990. V té době se mi dostali do rukou první materiály o našem rodě. Poté mi byl půjčen i rodokmen k okopírování a stručně napsaná jména a datumy předků kteří už nebyli v rodokmenu Vladimíra Moravce. Od té doby jsem se snažil dát rodokmenu formu a upravit ho pro naši větev. Tak vzniklo prvních pět verzí, které byli jen přesně opsány (okopírovány) a doplněny. Stále se skládali ze dvou částí a byli nepřehledné. Koncem roku 1994, když už jsem měl první počítač (AMIGA 500), tak jsem začal rodokmen stylizovat do současné podoby, ale protože jsem šel v roce 1995 na vojnu a začali se hromadit první problémy se sháněním dat, tak jsem práci přerušil.
   Pokračovat jsem zase začal v roce 1997. Nyní je rodokmen už skoro hotov, ale další informace se dají doplňovat neustále.
   Toto je sedmá revize (převod textu na MS Word97 a HTML), ktrá by se už neměla měnit, pouze ji budu rozšiřovat.
   Další materiály, podněty a připomínky můžete zasílat nejlépe elektronickou formou na e-mail: kamilmoravec@seznam.cz.
   Další informace a dokumenty mám jestě založeny v deskách.
   Stále je po čem pátrat a něco doplňovat.

Prameny
 1. Registra purkrechtních vsi Kunčic a Verměřovic k statku Vorlickému přináležejíc - 1651 (SOA Zámrsk)
 2. Registra purkrechtních vsi Verměřovic založeny a zbudovány 1686 (SOA Zámrsk)
 3. Gruntovní kniha vsi Kunčice Založena 1738 (SOA Zámrsk)
 4. Registra purkrechtní vsi Kunčic založená v roce 1686
 5. Sbírka listin 1883 a 1884 (Pozemkové knihy Okresního soudu Ústí nad Orlicí)
 6. Popis panství 1691
 7. Urbář z roku 1710
 8. Československé dějiny v datech (Svoboda,Praha 1986)
 9. Historie statku orlického a vsi Orlice a Kunčice (Stanislav Adamec a Vladimír Moravec, Letohrad 1996)
 10. 100 let hasičského sboru Kunčice (1991)
 11. Pastviny (Emil Trojan, OFTIS 1998)
 12. Historie obce Nekoř (Václav Faltus, OU Nekoř 1998)
 13. archiv Vladimíra Moravce
 14. Letohradská matrika od roku 1895
 15. Internet
 16. ...
      Další prameny, kde je možno pátrat:
   Purkrechtní knihy panství Kyšperk 1568
   Gruntovní knihy a Registry jednotlivých vesnic a panství
   Berní rula  -  soupis daňových dávek z jednotlivých panství
   Purkrechtní knihy  -  soupisy poddanských gruntů
   Rukojemství  -  seznamy dluhu a ručení
   Kšafty  -  stvrzenky o převzetí peněz
   Knihy šacuňků  -  odhady nemovitosti
   Gruntovní a pozemkové knihy  -  evidence trhu - prodej a převod nemovitostí
   ...

read me

   Toto je digitální verze Rodokmenu, který jestě obsahuje další dodatky (ty jsou už jen na papíru a je jich hodně moc).
   Existují tři podoby Rodokmenu:

   1. textová
- všechny dokumenty jsou většinou ve formátu MS WORD 97, plus další data získaná od lidí na papíře.
   Tato verze je vlastně oficiálním rodokmenem. Z ní je převod na HTML, tisk apod. Je zde maximální kontrola, protože s tímto pracuji a do WWW je pouhá konverze, kde nemusí být 100 % aktualizace a formátování).

   2. HTML na CD-ROM (HDD)
- v podstatě stejné jako tato on-line verze, ale je zde mnohem více dat (hlavně fotografie, ale i kompletní poslední generace). Určením pro příbuzné a známé - taková moje prezentace. Jediná vada na kráse je ta, že zde není možnost aktualizace.

   3. on-line na WWW
- toto dílko. Zde se snažím o pravidelnou aktualizaci a doplňování dat. Jediné co zde není, tak to jsou poslední generace našeho rodu a jiné osobní data (z pochopitelných důvodů). On-line je taky ochuzen o spoustu zajímavého obrazového materiálu.

   + archiv
- texty, fotografie, pohledy, audio, video, předměty, ...

   Pokud máte něco podstatného nebo nového, čím bych mohl rodokmen doplnit, tak mi to prosím pošlete (e-mail, disketa, …) v novém souboru (nepřepisovat původní, pokud to je k již existujícímu souboru), nebo na papíru.
   Další data, fotografie, připomínky a podněty jsou vítány, hlavně oceňuji nové informace jako otec, děda, praděda Jakuba nar. 1575 a podobně :)

©1990-2006

Kamil Moravec
Orlice 241
Letohrad
561 51

kamilmoravec@seznam.cz